موسسه فرهنگی هنری قلم برگزار می کند

ایدئولوژی نیازِ مبرم به هنر دارد و شعر هنری ست که می تواند فورا با توده های جامعه ارتباط برقرار کند

قصیده واره ای تازه از زبان یک مومیایی

"آقای سرممیّز" مثل خیلی از دوستانش تصمیم گرفت زندگی بهتری داشته باشد، رفت تهران، دید رفقایش با هم مسابقه ی پول درآوردن از شعر گذاشته اند ناچار و ناسزاوار واردِ مسابقه شد، کم کم سر از حوزه ی هنری درآورد، شاعرِ انقلاب شد، بعد خبرگزاری فارس و تسنیم و شهرستان ادب و خلاصه تپه ها را یکی بالا و پایین کرد تا شد "سر ممیّز" .

خسته‌ام دیگر ازین در قامتِ غم زیستن


آثار چاپ شده
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1394
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1393
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1390