مجموعه غزل "ن"
نویسنده : حسین جنتی
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1390
نوبت چاپ : پنجم


مجموعه غزل "ن" اولین کتاب چاپ شده ی شاعر است که فروش آن در نمایشگاه های کتاب (بین المللی و استانی) به دلایل نا معلوم ممنوع است. همچنین طبق آخرین اعلامِ ممیزی وزارت ارشاد، چاپ مجدد این مجموعه (پس از پنج بار تجدید چاپ) مشروط به حذف حدود 10 صفحه از آن است و تا این ساعت عملا ممنوع الانتشار اعلام شده است.