مجموعه غزل "ی"
نویسنده : حسین جنتی
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1393
نوبت چاپ : سوم


این کتاب دومین مجموعه شعر چاپ شده از شاعر است که فروش آن به دلایل نامعلوم در نمایشگاه های کتاب (بین المملی و استانی) ممنوع است.