"از مقدمه ها"
نویسنده : حسین جنتی
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1394
نوبت چاپ : دوم


این کتاب شامل درسگفتارهای آموزشی در حوزه شعر است و اطلاعات مقدماتی مورد نیاز شاعران جوان را با زبانی ساده و کاربردی گرد آورده است.